Almenvelgørende fond

Da det er en almenvelgørende fond kan alle der opfylder betingelserne ansøge om at få et legat.
 

Fonden

Fonden yder støtte til unge mennesker, der er i økonomisk trang, som er født og opvokset i Esbjerg kommune, der er i gang med en ungdomsuddannelse eller en anden videregående uddannelse, efter at folkeskolen er afsluttet.
 
Som udgangspunkt uddeles der legater til uddannelse på 5.285,-kr.
 
 
Der uddeles legater 1 gang om året, næste ansøgningsfrist er 31. oktober 2024
 
Fonden kan i særlige tilfælde uddele legat på 15.850,-kr. som starthjælp i forbindelse med påbegyndelse af videregående uddannelse (efter at eksempelvis gymnasium eller handelsskolen er afsluttet).
 
 
Bernth Præstiins Fond | CVR: 34766460