Modtagere

2023
Følgende har modtaget legatet for 2023, de har fået besked
 
Cathrine Nørgaard
Cathrine læser til dyrelæge på dyrelægestudiet på Københavns Universitet.
Da Cathrine bruger alt sin tid på studiet, har hun valgt at bruge tiden der i stedet for at have et fritidsjob, så hun ønsker at bruge legatet til studiebøger og udstyr til studiet.
 
Emma Rose Højgaard Michaels
Emma læser sin kandidat og speciale i biologi på Aarhus universitet. Emma søger legatet for at færdiggøre hendes studie, da hun er løbet tør for SU klip, så det skal bruges til at få økonomien til at nå sammen det sidste år af hendes studie.
 
Kasper Singh
Kasper læser Jura på Syddansk Universitet i Esbjerg, han har brugt noget år på studie i Aalborg men har ønsket at skifte uddannelse, som han er så heldig at kunne tage i Esbjerg, så han er flyttet tilbage til byen, Kasper ønsker at bruge legatet til bøger og supplement til SU’en
 
 
2022
Følgende har modtaget legatet for 2022, de har fået besked

Rikke Nørgaard
Rikke læser Kommunikation pa Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Hun har valgt at tage mit 5. semester pa Murdoch University i Perth, Australian, fra d. 25. juli - 26. november 2022
Formålet med udvekslingsopholdet er derfor at tilføre sin uddannelse en international dimension og erhverve sig nye kommunikative kompetencer, der kan forberede mig til en karriere pa den anden side af grænseovergangene.Rikke Nørgaard
 

Adam Sahed Haddioui
Læser kandidatgrad i jura pa Københavns Universitet.
Han vil bruge legatet til hjælp til han ophold i San Diego
Han er blevet optaget pa San Diego State University. og skal pa udvekslingsophold i primo august 2022, og vender snuden mod Danmark igen i ultimo december 2022
Hans bevæggrunde for at tage til San Diego State University er primært at styrke sine
sprogkundskaber. Der er rig mulighed for at styrke disse, eftersom undervisningen alene foregår på engelsk. Desuden vii han ogsa engagere sig aktivt i studiemiljøet, og har dermed også mulighed for at dyrke sine sprogkundskaber som følge heraf.
 
Amalie Ehmsen
Læser som Lærer
Amalie læser til lærer på Københavns Professionshøjskole på Frederiksberg med valg af international profil og undervisningsfag i engelsk, samfundsfag og geografi. På grund af tidligere uddannelse i kommunikation og performance design ved Roskilde Universitet, strækker de resterende SU-klip ikke til hele uddannelsen. Profilen indeholder både et praktikophold i udlandet og et udvekslingsophold. Det er især til udvekslingsopholdet at legatet er tiltænkt.
 
Anne Bjerg Nielsen
Anne læser Medicin i København
Hun skal bruge legatet på et 4 ugers studieopold i Mexico, tilknyttet lberoamericana University i Mexico City. hun håber på at få ud af studieopholdet, er at lære om global folkesundhed og sundhedsbyrder, hvordan disse kan forbedres og sygdom forebygges. Desuden er opholdets formål at få indblik i sundhedsmæssige prioriteringer og internationale ligheder og forskelle. Mexico har store sundhedsmæssige udfordringer, som hun får mulighed for at opleve på egen hånd og tage erfaringerne herfra med videre i sit kommende lægeliv. 
 
Emma Gjørding
Emma læser på Psykomotorikuddannelsen
Hun skal bruge legatet til et semester i efteraret 2022 hvor hun skal på en studierejse til Spanien for at indsamle empiri til sit afsluttende bachelorprojekt
 
Henrik Lundby Pedersen
Henrik læser Bachelor i "International Business" studerende ved Copenhagen Business School
Han skal bruge legatet til et udvekslingsophold på det anerkendte, italienske universitet, Universita Bocconi.
 
Ruben Kodal Larsen
Ruben læser Cand Polit på Københavns Universitet
Han skal bruge legatet til et udvekslingsophold ved University of California (UC) i foraret 2023. Udvekslingsopholdet indgår som en del af hans uddannelse.
Faglig udvikling
Han har valgt UC, da universitetet indenfor hans studieretning klassificerer sig fagligt højt. Studiemiljøet er af de nuværende og tidligere studerende rangeret højt på listen over de mest udfordrende, og han forventer derfor at kunne danne nye perspektiver og analytiske kompetencer, som han ikke ville kunne gøre på samme måde i Danmark.
 
Jacqueline L. Jensen
Jacqueline læser til lærer
Hun skal bruge legatet til  seks uger på Færøerne i praktik, i forbindelse med sin uddannelse.
 
2021
Følgende har modtaget legatet for 2021, de har fået besked
 
Astrid Lahn Sørensen
Astrid læser en professionsbachelor i ernæring og sundhed, Bachelor i medicin og kandidatstuderende i medicin ved Københavns Universitet. Da Astrid har brugt nogen af sine SU klip på studiet professionsbachelor i ernæring og sundhed, mangler hun 1,5 års klip til at kunne have nok til at læse sin kandidat på medicin studiet, hun skal derfor selv finde pengene.
 
Alexander Tange
Alexander læser Kandidat i Msc. Finance and International Business, i Aarhus, Alexander har taget et ulønnet praktik ophold i forbindelse med sit studie, og kan i dne periode ikke have ret mange timer i hans normale job, så han skal bruge legatet til økonomisk hjælp 
 
Mia Sørensen
Mia læser BSc Interenational Business, på Copenhagen Business School, Mia er udvalgt til at skulle med på den trikontinentale udvekslingprogram GLOBE, GLOBE er et program hvor Mia skal til Chinese University of Hong Kong, og på University og North Carolina, hun vil den vej igennem opnå en helt unij internation erfaring, som hun både under sit studie og senere i hendes karriere kan drage nytte af.
 
Stella Alsted Grejsen
Stella læser til lærer på UC Syd i Esbjerg, Stella skal bruge legatet til indkøb af en PS til studiebrug og til diverse bøger.

Maria Lindberg 
Maria læser Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Maria skal bruge legatet til bøger og udstyr til hendes bachelor.
 
2020
Følgende har modtaget legatet for 2020, de har fået besked

Emma Olsen
Emma studere idrætsvidenskab i Aarhus, hun vil bruge legatet som tilskud til en ny PC, hun skal bruge på sit studie samt bøger til studiet
 
 
Charlotte Christensen
Charlotte læser International Handel og Markedføring i Aarhus, og vil bruge legater til at få økonomien til at hænge bedre sammen når hun skal starte med at læse hendes kandidat
 
Anne Foldager
Anne læser en kandidat i økonomi i Aarhus, legatet skal bruges til indkøb af bøger og et supplement til husleje.
 
Sigrid Grejsler
Sigrid læser forsikringsmatematik i København, og skal bruge legatet til et semester på London School of Economics.
 
Mikkel T Christensen
Mikkel læser MSC Sustainable Product Development i Odense, han skal bruge legatet til et ophold på Zurich University of Applied Sciences.
 
Michael Sterndorff
Michael læser Jura i Aarhus, han skal bruge legatet til et udveksling ophold på University of Aberdeen
 
Malte Ruben
Malte læser Maskinmester i Aarhus, legater skal bruges til studiebøger på uddanneslen
 
2019
Følgende har modtaget legatet for 2019, de har fået besked
 
Karen Bruun Jensen
Karen læser en Kandidat i medicin (lægevidenskab), Københavns universitet, hun skal bruge legatet, som hjælp til et udvekslingsophold på
Bombo hospital i Tanga, Tanzania.
 
Alexander Svendsen
Alexander læser til maskinmester i Århus, han skal bruge legatet til et ophold i Schweiz hvor han skal studere på Zürich University of Applied Sciences (ZHAW), Hvor han skal læse på linjen
Mechanical Engineering.
 
Karoline Dahl Jensen
Karoline studere Cand.merc International Business i Århus, hun skal bruge legatet til at tage et studie ophold i Malaysia.
 
Rikke Trige Jensen
Rikke tager en Bacheloruddannelsen i Antropologi i Århus, hun skal bruge legatet til et ophold på Vrije Universiteit i Amsterdam, som vil give hende mulighed for at dygtiggøre sig indenfor nogen felter i antropologien, som ikke udbydes på hendes uddannelse her på Aarhus Universitet.
 
Rasmus Winkler Svennesen
Rasmus tager en Kandidat i finansiering og regnskab i København, han vil bruge legatet til hans uddannelsesophold på Columbia University i New York, hvor han bla. vil dygtiggøre sig, indenfor det erhvervsøkonomiske område og bygge bro mellem min teoretiske viden og praktiske færdigheder for at forberede sig på en karriere i det danske erhvervsliv.
 
 
Anne Zawaski Foldager
Anne læser Bachlor i Økonomi på Aarhus Universitet, hun vil bruge legatet til et ophold i Canada hvor hun vil læse et semester. Hun håber på at kunne få en international faglig forståelse, som hun kan bruge til fremtidige formål og derved gavne Esbjergs erhvervsliv. 
 
Frederik Lemming Bang
Frederik læser på BSc in International Business på Copenhagen Business School, han er via sin uddannelse blevet en del af det trekontinentale program Global SCLM på CBS, som er et internationalt program, der fokuserer på international handel kombineret med forsyningskædeoptimering og global logistik. I den forbindelse skal han et semester til University of British Columbia i Vancouver, Canada, og et semester til Chinese University of Hong Kong i Shenzhen, Kina. han vil med dette program komme i besiddelse af viden, som ikke kan opnås udelukkende ved studier i Danmark - herunder den praktiske del af havnedrift, som de er specialister i, i Vancouver samt innovation af forsyningskæden, hvor der sker meget i Kina og Hong Kong.
 
 
2018
Følgende har modtaget legatet for 2018, de har fået besked
 
Zascha Lundgaard Olsen
Lærer studerende ved den frie Lærerskole i Vester Skerningen.
 
Henrik Vollesen Sørensen
Henrik læser til Diplomingeniør-Integreret Design i Odense, legater skal Bruges som hjælp, når han skal skrive sit afgangprojekt så han kan fokusere mere på opgaven, og ikke bruge så meget tid på fritidsjob
 
 
Stine Olsen
Stine læser Medievidenskab, hvor hun skal i praktik i et mediebureau, da hun i den
periode ikke har tiden til at have et studiejob, skal legatet bruges til at kompensere for det manglende studiejob.
 
Nikolai Evereth Hansen
Nikolai laser kommunikation i København, 
Legatet skal bruges til et udvekslingsophold, hvor Nikoklai skal til
Amsterdam, for at tilegne sig mere praktisk viden.
 
Julie Løvgren Frandsen
Julie studere statskundskab på Århus Universitet
Julie har et brændende ønske om at komme i praktik i FN-missionen i New York, for
at få den mulighed, skal hun på deres sommerskole, og det skal legatet hjælpe
hende med.
 
Christina Helle Jensen
Helle studere til bygningsmaler i København. 
Helle ønsker med legatet at kunne få lidt mere kvalitetstid med sin farmor, som bor i
Tjæreborg, så få hun nemmer mulighed for at tage turen fra København til Tjæreborg
 
Jacob Waldemar
Jacob studere medicin i Odense.
Jacob vil bruge legatet på indkøb af bøger, og ved modtagelse af legatet, kan han bruge noget tid på en masse frivilligt arbejde, som har relation til studiet.
 
 
 
2017
Følgende har modtaget legatet for 2017, de har fået besked
 
Zascha Lundgaard Olsen
Lærer studerende ved den frie Lærerskole i Vester  Skerningen.
 
Henrik Vollesen Sørensen
Henrik læser til Diplomingeniør-Integreret Design i Odense, legater skal bruges til at dække nogen af udgifterne som Henrik har haft på sin studietur til Kina og til indkøb af bøger til 5. semester.
 
Iben Büchler Nielsen
Iben læser Offentlig Politik og Økonomi i Aahus, hun vil bruge legattet på et studie ophold på University of Melbourne i Australien.
 
Klaus Lundby Kristiansen
Klaus er påbegyndt sin kandidatstudie, efter at have afsluttet sin Bachelor i Idræt, Klaus ønsker at bruge legattet til at læse sin kandidatuddannelse i Neuroscience and Neuroimaging i Beijing i Kina på University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) og Århus Universitet
 
 
2016
Følgende har modtaget legatet for 2016, de har fået besked
 
Zascha Lundgaard Olsen
Lærer studerende ved den frie Lærerskole i Vester  Skerningen.
 
Marlene Grove Vognsen
Marlene læser Bachelor i Sociologi & Kulturanalyse, legatet skal bruges i forbindelse med et semester på University of Northern British Columbia i Canada
 
Mark Glargaard
Mark læser på Læreruddannelse på University College Syddanmark, legatet skal bruges til et praktikophold på Trinity Vally School i Forth Worth, Texas
 
 Mads Bodeval Frederiksen
Mads læser Negot Kinesisk, og skal bruge legatet til et udlandsophold i Kina, hvor han skal tage 5. og 6. semester
 
Nikolaj Erichsen
Nikolaj læser til Jura i Aarhus, og skal bruge legatet til litteratur på hans 9. semester, han læste det 8. semester på Stockholms Universitet. 
 
2015
Følgende har modtaget legatet for 2015, de har fået besked
 
Zascha Lundgaard Olsen
Lærer studerende ved den frie Lærerskole i Vester  Skerningen.
 
Trine Lyngsø
Trine læser på Kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, legatet skal bruges til et udlandsophold på et universitet i England.
 
Karoline Egebjerg Hansen
Karoline læser til Odontologi i Aarhus, legatet skal bruges til at få hverdagen til at hænge sammen, da tandlæge studiet er meget tidskrævende.
  
Josephine Stepahnie Brunhøj Kammer
Josephine læser på International virksomhedskommunikation og engelsk på Aarhus Universitet, legatet skal bruges til økonomisk støtte, for at mindske studiegælden.
 
Andrea Jessen Vang
Andrea læser Jura på Københavns Universitet, legatet skal bruges til den opstartede kandidatuddannelse, som bliver taget på University of the Pacific, Mcgeorge School og Law i Usa
 
Rasmus Blaaholm Nielsen
Rasmus læser Bachelor i Farmaci i Odense, legatet skal bruges til indkøb af bøger.
 
Zepnep Kristine Bangert
Zepnep læser Master in Middle East studies i Odense, legatet skal bruges til at lette hverdagen lidt under studiet.
 
 
2014
Følgende har modtaget legatet for 2014, de har fået besked
 
Zascha Lundgaard Olsen
Lærer studerende ved den frie Lærerskole i Vester  Skerningen, legatet bruges til at flytte og etablere sig i Vester Skerninge.
 
Karsten Bæk
Studere Value Chain Management i Horsens, skal bruge legatet til bøger i det kommende semester

Pernille Dahl Andersen
Studere Erhvervøkonomi og erhvervsjura i København, legatet skal bruges til en semester i Australien ved University of Newcastle.

Stine Olsen
Læser Medievidenskab på Århus Universitet, legatet skal bruges til bøger i det kommende semester

Signe Hygom
Læser Geologi/Geoscience i Århus, legatet skal bruges til uddannelsen, bla bøger og ekskursioner
 
2013
Følgende har modtaget legatet for 2013
 
Maria Bodeval
Studere Japanstudier (bachelor) ved Århus Universitet, legatet skal bruges til et semster i Japan, ved Kwansei Gakuin University Kobe, Japan
 
Emma Pedersen
Engelsk og kommunikation i Århus, legatet skal bruges som økonomisk støtte i resten af uddannnelsen, er lige kommet hjem efter et semester i San Diego USA

Louise Ørnskov Pedersen
Studere Medicin i København, legatet skal bruges til studiemateriale, husleje, transport, da der ikke er tid til at arbejde ved siden af studiet

Nanna Riewe Henriksen
Studere Marketing and Management Communication I Århus, tager et semester I Stockholm, legatet skal bruges til at støtte opholdet i Stokholm

Nikolaj Degn Brammer
Studere Bsc. International Business - EngAGE. Copenhagen Business School, legatet skal bruges til at kunne have focus på uddannelsen og begrænse stuedigæld.
 
Henrik Wilsted Christensen
Studere ved University College Syddanmark - Lærer Uddannelsen, legatet skal bruges til 3 uges praktik i Kina.

Kristina Zeynep Bangert
Studere Sociologi og kulturanalyse i Esbjerg, Legatet skal bruges til studiegæld og bøger til det kommende semester
 
 
Bernth Præstiins Fond | CVR: 34766460