Fonden / Betingelser

Betingelser

For at søge om engangsbeløb på 5.900 kr.

Du skal være født og opvokset i Esbjerg kommune.

Du skal have afsluttet folkeskolen.

Du skal være i gang med en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse.

Du har bestået det første studieår.

 

For at søge om starthjælp på 17.700 kr. (Uddeles sjældent)

Du skal være født og opvokset i Esbjerg kommune.

Du skal påbegynde en videregående uddannelse.

Have dokumentation for at du er optaget på videregående uddannelse.

Indsende budget og seneste årsopgørelse.

 

Til orientering 

Der sendes ikke kvitteringer for modtagelse af ansøgning, eller evt. afslag herpå.

Du vil kunne se på hjemmesiden når modtagne ansøgninger er blevet behandlet.

Du skal være opmærksom på, at legater er skattepligtige og bliver indberettet til SKAT.

Hvis du bliver tildelt et legat bliver du nævnt på hjemmesiden
 
 
Et tildelt legat vil blive udbetalt når Fonden har modtaget CPR-nummer og kontonummer
 
 
 
 
Bernth Præstiins Fond | CVR: 34766460