Fondens formål

At yde støtte til unge mennesker, der er opvokset i Esbjerg kommune, som er i økonomisk trang, og som er i gang med en ungdomsuddannelse eller en anden videregående uddannelse, efter at folkeskolen er afsluttet.

Næste ansøgningsfrist

31. oktober 2024 :-)
 
Der uddeles legater en gang om året
 
Legatet er uddelt i 2023
 
Bernth Præstiins Fond | CVR: 34766460